תמר מידין

תמר מידין

מדריכת פלדנקייז

ביוגרפיה:

מדריכת פלדנקייז