ליהו גורפינקל

השכלה:4 וחצי שנות הכשרה ביפן

ליהו גורפינקל

מדריך התעמלות במים וטאיצי

ביוגרפיה:

מדריך ומפתח שיטת "גם וגם  "Hand And Endless"טאי צ'י גונג אימפרוביזציה ודמיון מודרך, (גלי טאטה) 4 וחצי שנות הכשרה ביפן – השתתפות באליפות יפן לטאי צ'י ואומנויות לחימה סיניות ב 1987. מדריך תנועה מרפאה במים, מטפח גישת  "Be Like Water Outsidein"